زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب

زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب

خلاقیت چه کارها که نمی کنه… کارا باریر عکاس و هنرمند تگزاسی با استفاده از مجلات قدیمی صحنه های فوق العاده کمیاب و جالبی خلق کرده است. او زمانی به این فکر افتاد که مجله ای خیس شده با برگ های تا شده را روی زمین دید. با خود فکر کرد که میتوان این پیچش و تا های برگ ها را به نوعی ایجاد کرد که زیبایی خاصی به آن بخشد.

 

زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب

زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب


زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب


زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب


زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب

 

زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب

زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب


زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب


زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب


زیباترین گلسازی رنگارنگ با جلد مجلات و صفحات کتاب


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته