انتخاب جوانترین پدربزرگ ایرانی با 34 سال سن و ؟ نوه!!

انتخاب جوانترین پدربزرگ ایرانی با 34 سال سن و ؟ نوه!!
عبدالله عظیمی  که درسن 17سالگی بادختری همسایه خود ازدواج کرد ه و اکنون  34سال سن دارد و دارای سه نوه می باشد
" عبدالله عظیمی "از اهالی شهرستان خاتم ساکن احمد آباد درسن 32سالگی اولین تجربه پدر بزرگ بودن را تجربه کرده و اکنون صاحب سه نوه که اولین نوه ایشان  3سال ، نوه دوم هشت ماه و نوه سوم آنها یک ماهه می باشد.
این پدر بزرگ می گوید: درسن 18سالگی صاحب اولین فرزند خود میشود و تاکنون خدا به این زوج خاتمی 4 فرزند دختر اعطا کرده است و ازمیان این دخترها تاکنون سه نفر به خانه بخت رفته و یک  نیز درکنار پدرو مادرشان زندگی میکنند.
عظیمی ادامه داد: از اینکه زود ازدواج کرده ناراضی نیست و اگر این امکان وجود داشته باشد که دوباره جوان شود کارش را تکرار خواهد کرد.

 عبدالله عظیمی می گوید  من و همسرم با هم خیلی خوشبخت هستیم وامیدوارم الگوئی باشیم برای جوانانی که فکر میکنندکه شرایط برای ازدواج کردن سخت است زیرا زمانی که خودم ازدواج کردم هیچ سرمایه ای مادی نداشتم  ولی  همیشه  لطف خداوند شامل حال بنده شده است.و به این اعتقاد ندارم که باید برای ازدواج از توانائی مالی بالائی برخودار بود می توان با حداقل امکانات زندگی خوبی تشکیل داد.
گفتنی است وی با اشتغال در کشاورزی  معاش خود وخانواده اش را تامین کرده و با دامادهای خود تفاوت سنی چندانی ندارند.


a
مطالب داغ چند روز گذشته