عکس های زیبا از موجودی عجیب با هویتی نامعلوم!

عکس های زیبا از موجودی عجیب با هویتی نامعلوم!
میگوی مانتیسی یا دهان پا یکی از سخت پوستان دریایی است. این جانوران نه میگو هستند و نه مانتیس ولی بخاطر همانندی ظاهری با این دو جانور این نام به آن‌ها داده شده‌ است.
 
درازای میگوهای مانتیسی به ۳۰ تا ۳۸ سانتیمتر و به رنگ های مختلف است.میگوهای مانتیسی خرچنگ ها و حلزون ها را بوسیله کوبیدن پاهای چماقی شکل خود بر سر آنها٬ می شکند.
 
میگوهای مانتیسی دارای ضربه های پای خیلی نیرومندی هستند٬ که آنها را به شکننده شیشه آکواریوم معروف کرده است.
 
 
 به گزارش نازوب این میگوها از تنوع رنگی بالایی برخوردارند. برخی طرح های پیچیده ای دارند، برخی دیگر به واسطه رنگ خود به راحتی در طبیعت پنهان می شوند و از آنجایی که دم آنها شباهت زیادی با پر طاووس دارد به همین دلیل میگوی طاووسی نیز نام دارند.
 
بیشتر این میگوها در آب دریاها زندگی میکنند و بعضی از آنها در آبهای شیرین و تعداد محدودی از آنها در خشکی زندگی می کنند. چشمان میگوهای مانتیسی پیچیده ترین چشم ها در قلمرو جانوری است. میگوی مانتیسی قادر است انواع مرجان های دریایی، طعمه ها یا طعمه خواران را از هم بازشناسد، در صورتی که همه این ها ممکن است به چشم انسان به صورت هم رنگ دیده شوند.
 
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته