صحنه ای دردناک و تاسف بار از… (لطفا گریه نکنید)

صحنه ای دردناک و تاسف بار از… (لطفا گریه نکنید)
به گزارش نازوب، این غاز خاکستری کانادایی توسط محیط بانان "پارک طبیعت” دنور در ایالت کلرادو آمریکا به یک کلینیک دامپزشکی منتقل شده است.
جنیفر چرچیل سخنگوی پارک با اظهار شگفتی از اتفاق رخ داده و اینکه چطور این غاز با تیری در بدنش هنوز زنده مانده است گفت برخی از علاقمندان تلاش کرده اند به این غاز کمک کنند اما تصمیم در مورد درمان و نگهداری او با مقامات پارک خواهد بود.

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته