دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

عضویت در کانال تلگرام

دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

فاجعه آفرینی بیشتر پزشکان بخاطر دست خط آن ها!

مجموعه : اخبار
فاجعه آفرینی بیشتر پزشکان بخاطر دست خط آن ها!
به گزارش نازوب، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با هشدار جدی درباره عوارض و تبعات بد خطی پزشکان از بروز مشکلات جدی در این باره خبر داد. دکتر محمدمهدی قیامت گفت: به طور قطع مشکل بد خطی پزشکان تبعات مختلفی برای بیماران به دنبال دارد. ضمن اینکه پرونده های مختلف موجود در محاکم قضایی مربوطه طی سالهای متمادی گواهی بر وجود این مشکل است.
وی تصریح کرد: بنابراین بیماران باید از دریافت صحیح دارو مطمئن شوند و بعد از آن دارو را مصرف کنند.
به گفته رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران، در صورت هرگونه شک و تردید نیز بهترین راه این است که مردم به پزشک معالج مربوطه مراجعه کنند.
قیامت افزود: مسئله بد خطی پزشکان بیشتر در مطبهای پررفت و آمد و در شهرستانها به علت ازدیاد بیمار صورت می گیرد. به همین خاطر پزشکان باید توان جسمی خود در ویزیت روزانه را به طور جدی در نظر گیرند.
وی ادامه داد: همچنین می توان از آموزش خط خوش برای پزشکان استفاده کرد که به آنها برای داشتن خط خوانا کمک شود.
رئیس انجمن بیهوشی ایران گفت: از آن جا که در کشورهای اروپایی کارت اینترنتی سلامت رایج است به همین خاطر بدخطی پزشکان به این صورت دیده نمی شود بنابراین کشور ما هم می تواند با بهره گیری ازرایانه و اینترنت این مسئله را تا حدودی حل کند. اما بهتر است پزشکان به خوش خطی و خوانا نویسی سوق یابند تا مشکلات به حداقل های ممکن برسد.

مطالب داغ چند روز گذشته
فیلم خداحافظی پسر دختر باز معروف تلگرامی
فیلم خداحافظی پسر دختر باز معروف تلگرامی
مشاهده بیشتر