عضویت در کانال تلگرام

طنز خواندنی تعبیر خواب

طنز خواندنی تعبیر خواب

اگر جوانی در خواب پشت گوش خود را ببیند تعبیرش این است که کاری مناسب با در آمدی مکفی پیدا می کند

******************

 اگر دانشجویی در خواب بیند که پولدار شده است تعبیرش این است که وام دانشجویی به او تعلق خواهد گرفت

******************

 اگر زنی جوان در خواب خود را در حال کش مکش با غولی ببیند تعبیرش این است که بزودی دعوای سختی با مادر شوهرش در پیش خواهد داشت

******************

 اگر شخصی در خواب آبی روان ببیند تعبیرش این است که بهتر است که برخیزد و رختخواب خود را چک نماید

******************

اگر دانشجویی در خواب خود را به صورت پرنده ای کوچک ببیند که در دست عقابی اسیر شده است تعبیرش این است که به کمیته انظباطی احظار خواهد شد


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته
برهنگی و تغییر جنسیت این مرد فقط برای استخر زنانه ! عکس
برهنگی و تغییر جنسیت این مرد فقط برای استخر زنانه ! عکس
مشاهده بیشتر