زنی که با خندیدن به خواب عمیق می رود!!! (عکس)

زنی که با خندیدن به خواب عمیق می رود!!! (عکس)
 
"کلر اسکوت" 24 بع نوعی بیماری نادر روبرو است که عضلات صورتش بسیار ضعیف میباشند و هرگاه که میخندد به خوابی عمیق فرو میرود. به گزارش نازوب،  این بانوی انگلیسی باید از اماکن و یا نکاتی که باعث خنده او میشود دوری کند…
 
او میگوید یکبار در خیابان خندیده و همسرش مجبور شده او را تا خانه بغل کند،یکبار نیز فرزند کوچکش لطیفه ای تعریف کرده که او در جا خوابش برده است.
 
این بیماری "كاتابلیكسیا" نام دارد که تنها تعداد کمی در جهان به آن دچار میباشند.

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته