ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

برخورد شدید و وحشتناک هندوانه به صورت این زن/تصویر

برخورد شدید و وحشتناک هندوانه به صورت این زن/تصویر
 
به دلیل متحرک بودن تصویر تا زمان لود آن شکیبا باشید
 
به تصویر خوب نگاه کنید و ببینید که چگونه هندونه به صورت او برخورد میکند و میترکد!! در واقع او میخواست هندوانه را به سمت دیگری شلیک کند اما هندوانه در دستگاه گیر کرده و به سمت وی برمیگردد و با قدرت فراوان به صورتش برخورد می کند!!
 

 


مطالب داغ چند روز گذشته