دردسر خانم مشهور و همسرش در نامگذاری فرزندشان!

دردسر خانم مشهور و همسرش در نامگذاری فرزندشان!
به نظر می رسد که کیت میدلتون و پرنس ویلیام برای نامگذاری فرزندشان با مشکلات و درگیری های زیادی روبرو شوند و به احتمال زیاد مجبور می شوند در مقابل ملکه قرار بگیرند.
بنا به گزارش نازوب به نقل از روزنامه آمریکایی « نشنال اینکوایر» ، ویلیام و کیت تصمیم گرفته اند که اگر صاحب یک فرزند دختر شدند نام او را « دایانا» بگذارند اما ظاهرا" ملکه انگلستان با این تصمیم موافقت نخواهد کرد.
« طبق قوانین ، ملکه برای انتخاب و یا تایید نام وارثان خود حق مطلق و بدون شرط دارد»
یک منبع خبری گفت:«ویلیام با پدرش ، پرنس چالز درباره این موضوع صحبت کرد و از او درخواست کرد که برای اجرای این تصمیم به او کمک کند و از او پشتیبانی کند اما پدرش به او گفت که به هیچ وجه حاضر نیست وارد این درگیری و دعوای خانوادگی شود»
«چارلز کاملا" درک می کند که پسرش قصد دارد با این کار یاد مادرش را زنده کند اما می داند که ملکه هرگز با این تصمیم موافقت نمی کند»
فرزند ویلیام و کیت میدلتون در ماه ژوئیه متولد می شود.

a
مطالب داغ چند روز گذشته