لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

معمای ناپدید شدن 94 ماهه دختر جوان ناگشوده ماند!

مجموعه : اخبار
معمای ناپدید شدن 94 ماهه دختر جوان ناگشوده ماند!
به گزارش نازوب، شامگاه دهم اردیبهشت ماه سال 1384، مردی با مراجعه به دادسرای امور جنایی اعلام کرد که دخترش به نام "سمیه" 22 ساله برای رفتن به محل کارش در خیابان کارگر شمالی از خانه خارج شده و از آن زمان ، دیگر هیچ اطلاعی از وی در دست نیست .
 
با تشکیل پرونده فقدانی در اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهان در تحقیقات خود متوجهشدند که سمیهساعت هفت صبح 10 اردیبهشت همچون روزهای گذشته و برای رفتن به محل کارش در یک شرکت خصوصی از خانه خارج شده اما بدون آنکه مراجعه ای به محل کار خود داشته باشد ، از آن زمان ناپدید شده و بر اساس اظهارات اعضای خانواده ، دوستان و بستگانی که با وی در ارتباط و یا تماس بودند ، با هیچکدام از آنها نیز تماسی نداشته است .
 
در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه به بی نتیجه ماندن تحقیقات ، کارآگاهان به بررسی سوابق موجود در مراکز انتظامی شهر تهران ، پزشکی قانونی و بیمارستان های سطح شهر تهران پرداخته تا شاید اطلاعی از این دختر جوان به دست آورند اما در این مرحله از تحقیقات نیز ، هیچگونه اطلاعات قابل بهره برداری برای مشخص شدن سرنوشت سمیه به دست نیامد .
 
با توجه به دلایل و شواهد به دست آمده در طول تحقیقات و با توجه به عدم حصول نتیجه در خصوص سرنوشت دختر فقدانی ، پرونده به منظور بررسی فرضیه "احتمال وقوع جنایت" در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت اما با وجود تحقیقات دامنه دار و گسترده صورت گرفته از سوی کارآگاهان اداره دهم ، همچنان سرنوشت سمیه به صورت یک معما باقی مانده است . حتی با وجود انتشار تصاویر سمیه در تاریخ هشتم آبان سال 85 در برخی روز نامه های کثیرالانتشار ، اما باز هم هیچگونه اطلاعی در خصوص سرنوشت مبهم سمیه در اختیار کارآگاهان قرار نگرفت و بررسی های انجام شده از مراکز پزشکی قانونی و … نیز همچنان بی نتیجه بوده است .
 
سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به این موضوع که رسیدگی به پرونده سرنوشت فقدانی همچنان در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد ، گفت :با تمام اقدامات پلیسی و تحقیقات صورت گرفته در طول رسیدگی به این پرونده ، همچنان سرنوشت سمیه به صورت یک معما باقی مانده است . به همین خاطر به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی ، دستور انتشار سمیه برای به دست آمدن هرگونه اطلاعاتی در خصوص سرنوشت وی صادر شده است . از تمام شهروندان که اطلاعاتی از سرنوشت سمیه در اختیار دارند ، درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های 51055425 و 51055510 در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

بیوگرافی هنرمندان