لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

بلایی که این دختر جوان سر استادش آورد!! تصویری

بلایی که این دختر جوان سر استادش آورد!! تصویری

بدلیل متحرک بودن تصویر تا زمان لود کامل تصویر شکیبا باشید

این دختر با دوستانش شرط بسته بود که صندلی را از استاد کشیده تا زمین بخورد. وقتی که استاد نشسته بود دختر به سمت وی رفته و ناگهان صندلی را میکشد!! به عکس العمل دوستان دختر دقت کنید که هرگز تصور چنین کاری را نمیکردند.

 

 بلایی که این دختر جوان سر استادش آورد!! تصویری


بیوگرافی هنرمندان