دعوای دیدنی بر سر یک بادام!!! تصویری

دعوای دیدنی بر سر یک بادام!!! تصویری
تصاویر زیر نشان می دهد نزاع بین دو سنجاب در بالای تنه درخت با توجه به جشن شام لوکس که یک دانه بادام زمینی است، رخ داده است. سنجاب ها معمولا با ترساندن و یا تعقیب یکدیگر، از و وعده های غذایی خود محافظت می کنند؛ اما در این تصاویر خشونت به نهایت خود رسیده است.

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته