عضویت در کانال تلگرام

می دونستید پای راست شما احمق است!امتحان کنید

می دونستید پای راست شما احمق است!امتحان کنید
 
در حالی که پشت میز کارتان نشسته اید پای راستتان را از زمین بالا ببرید و در
جهت عقربه های ساعت
بصورت دایره ای بچرخانید
همزمان با این عمل با
دست راست
خود عدد ۶ را در هوا بنویسید
مشاهده خواهید
کرد که پایتان نیز جهت حرکت خود را تغییر می دهد !!
امتحان کنید
دیدید گفتم. کاری از دستتان بر نمی آید. پای راستتان احمق است!!

پربازدید ترین مطالب نازوب
Xبستن تبلیغات
X