a

چهره عجیب پادشاهی در سونوگرافی شکم این زن

چهره عجیب پادشاهی در سونوگرافی شکم این زن

نازوب، یکی از زیبا ترین لحظات زندگی افراد وقتی است که چهره فرزندشان را برای اولین بار مشاهده می کنند اما در یک اتفاق جالب در یکی از کشور های اروپایی وقتی پدر و مادری عکس سونوگرافی فرزندشان را دیدند شوکه شدند.

این شوک به این دلیل بود که این پدر و مادر هنگامی که تصویر واقعی فرزندشان را بعد از تولد از روی تصویر سونوگرافی حدس می زدند چهره ای مانند پادشاه بد جنس فیلم جنگ ستارگان  که فردی کریه المنظر و مستبد برای فرزندشان متصور شدند که این تصورات باطل موجب نگرانی عجیبی در آنها شد.

اما این نگرانی دیری نپایید چرا که با تولد  پسر ناز و کوچکشان  تمام این خیالات به پایان رسید. علت اصلی بد افتادن چهره ی این پسر کوچولو در سونوگرافی افتادن سایه ی رحم مادرش در این تصاویر بوده است.

 

چهره عجیب پادشاهی در سونوگرافی شکم این زن

چهره عجیب پادشاهی در سونوگرافی شکم این زن

چهره عجیب پادشاهی در سونوگرافی شکم این زن


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان