لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

علاقه متفاوت و عجیب خانم ها به سگ و شوهر!عکس

علاقه متفاوت و عجیب خانم ها به سگ و شوهر!عکس
این خانم ها اول سگشان را صدا می زنند و او را مورد محبت قرار می دهند و همسر در جایگاه دوم ظاهر می گردد…
 
امروزه در دنیای غرب روابط عاطفی در بین انسانها بسیار کمرنگ شده و افراد به جای توجه به عاطفه یکیدیگر بیشتر کانون توجهشان روی حیواناتشان متمرکز شده است. به گزارش نازوب تحقیقی در این خصوص نشان می دهد 75 درصد بانوانی که در محیط زندگی خود صاحب سگ می باشند هنگامی که چشمشان به سگ و شوهرشان می افتد اول سگشان را صدا می زنند و او را مورد محبت قرار می دهند و همسر در جایگاه دوم ظاهر می گردد.
در بین 2هزار زنی که در این تحقیق مورد سنجش قرار گرفتند 77 درصد از آنها برای بیمه و هزینه درمان سگشان بیش از شوهرانشان مایه می گذارند و در طول روز امکان ندارد از وضعیت سگشان پرس و جو ننمایند.روزنامه سان نام سه تن از زنانی که بیش از همه به حیواناتشان توجه دارند را ذکر نموده است.

خانم "هیدی آنسل"30 ساله ساکن ایالت ایسکس

خانم "لورا هیلی"22 ساله ساکن ایالت ساسکس شرقی
 
خانم "کلر پالمر" 26 ساله اهل ایالت برفوردشیر
 
 

بیوگرافی هنرمندان