مجموعه کامل ماه رمضان

 مجموعه کامل ماه رمضان

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

رقص عجیب و دیدنی این خانم در بین نیش هزاران زنبور!

رقص عجیب و دیدنی این خانم در بین نیش هزاران زنبور!
به گزارش نازوب، خانم سارا مپلی با پوشاندن بدن خود با 12 هزار زنبور به آنها اجازه می دهد از سرو گردن او بالا روند و او را نیش بزنند. او تا دو ساعت نیش زنبورها را از بدن خود بیرون نمی اورد. (نازوب) او هنگام نیش خوردن می رقصد و حتی سعی می نماید یک فنجان چایی میل نماید.
 
سارا اهل ایالت اورگان امریکا می گوید:احساس جالبی است من تصور می نمایم سراسر ذهنم مملو از زنبورها شده  و در حالی که زنبورها مرا در اغوش گرفته اند سلولهای بدنم منبسط می گردند.  
 
 

 مجموعه کامل ماه رمضان

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
زایمان مگس ها زیر پوست بدن این دختر+ جذابترین خبرها
زایمان مگس ها زیر پوست بدن این دختر+ جذابترین خبرها
مشاهده بیشتر