لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

رقص عجیب و دیدنی این خانم در بین نیش هزاران زنبور!

رقص عجیب و دیدنی این خانم در بین نیش هزاران زنبور!
به گزارش نازوب، خانم سارا مپلی با پوشاندن بدن خود با 12 هزار زنبور به آنها اجازه می دهد از سرو گردن او بالا روند و او را نیش بزنند. او تا دو ساعت نیش زنبورها را از بدن خود بیرون نمی اورد. (نازوب) او هنگام نیش خوردن می رقصد و حتی سعی می نماید یک فنجان چایی میل نماید.
 
سارا اهل ایالت اورگان امریکا می گوید:احساس جالبی است من تصور می نمایم سراسر ذهنم مملو از زنبورها شده  و در حالی که زنبورها مرا در اغوش گرفته اند سلولهای بدنم منبسط می گردند.  
 
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
وحشت مردم از یک تکه گوشت عجیب گاو (عکس)
وحشت مردم از یک تکه گوشت عجیب گاو (عکس)
مشاهده بیشتر