لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

گرانترین خودروهای وارداتی جدول

مجموعه : اخبار
گرانترین خودروهای وارداتی جدول
با احتساب 33 دستگاه خودری سواری لوکس بالای 100 هزار دلاری که در اسفندماه سال 91 به کشور وارد شده، تعداد اعضای باشگاه 100 هزار دلاری ها در سال 91 بالغ بر 588 دستگاه اضافه شده است.

آمار گمرک ایران نشان می دهد در اسفندماه سال 91 در جمع خودروهای بالای 100 هزار دلاری هفت دستگاه مرسدس بنز، هفت دستگاه مازراتی و 19 دستگاه پورشه به کشور وارد شده که سرجمع ارزش این خودروهای سواری بالغ بر 4 میلیون دلار بوده است.

نکته جالب آنکه شش دستگاه از خودروهای بنز وارد شده در اسفند ماه با ارز 1226 تومانی به کشور وارد شده است، که احتمالا این خودروها در زمانی که ممنوعیتی برای تخصیص ارز 1226 تومانی به واردات خودرو وجود نداشته ثبت سفارش شده اند و در نهایت در اسفندها از گمرکات کشور عبور و وارد بازار شده اند.

در طول سال 91 بالغ بر 588 دستگاه خودروی بالای 100 هزار دلار به کشور وارد شده که جمع ارزش این خودروها معادل 85 میلیون دلار بوده است.

 
 
گرانترین خودروهای وارداتی در اسفند سال 1391
نوع خودرو تعداد قیمت محموله قیمت هر دستگاه نرخ برابری دلار
میلیون تومان دلار میلیون تومان دلار
 پورشه پانامراتوربومدل 2012ساخت 2012 1 515 201,232 515 201,232 2561
 مرسدس بنزSL500سیلندر4700cc قهوه ای متالیک 1 206 168,190 206 168,190 1226
 مرسدس بنزSL500 مدل وساخت 2012رنگ مشکی 5000CC 1 202 164,454 202 164,454 1226
 مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012رنگ سفید5000CC 1 202 164,454 202 164,454 1226
 مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012رنگ سفیدحجم 5000CC 1 202 164,454 202 164,454 1226
 مرسدس بنزSL500 مدل وساخت 2012رنگ مشکی 5000CC 1 202 164,454 202 164,454 1226
 مرسدس بنزSL500مدل وساخت 2012رنگ سفیدحجم 5000CC 1 202 164,454 202 164,454 1226
 مرسدس بنزSL500 مدل 2013 سال ساخت 2012تودوزی چرم 1 396 161,688 396 161,688 2448
 پورشه کاین توربومدل 2013 سال ساخت 2012رنگ سفید 1 381 156,699 381 156,699 2429
 پورشه پانامراS4 رنگ مشکی دنده اتومات 1 372 151,321 372 151,321 2459
 مازاراتی گرنکابریواسپرت مدل 2013 1 371 151,016 371 151,016 2456
 مازراتی گرنکابریواسپرت مدل 2012 4 1,485 603,947 371 150,987 2459
 مازراتی کواتروپورته اسپرت GTSمدل 2013 2 707 287,567 354 143,783 2459
 دو دستگاه 911، یک دستگاه کاین، یک دستگاه پانامراتوربو، یک دستگاه پانامراS4 5 1,704 694,751 341 138,950 2453
 پورشه کاین اس -کاین توربو-سال ساخت 2012 5 1,694 690,889 339 138,178 2452
 سه دستگاه پورشه کاین S و دو دستگاه کاین توربومدل 2013 5 1,469 599,166 294 119,833 2451
 پورشه پانامرا-مدل 2013 ساخت 2012رنگ بژمتالیک 1 291 119,771 291 119,771 2429
جمع: 33 10,599 4,808,505
منبع: گمرک ایران 

بیوگرافی هنرمندان