بلندترین آسانسور شیشه ای جهان در مکانی زیبا/ تصویر

بلندترین آسانسور شیشه ای جهان در مکانی زیبا/ تصویر

بایلونگ، که به معنای "آسانسور هزار اژدها" می باشد، در برابر یک صخره پرشیب قرار گرفته که ارتفاع ان ۱۰۰۰ فوت است. بینندگان از بالا نمایی عالی از ستونهای ماسه سنگی کوارتزی عظیمی دارند، که برخی از آنها بیش از ۲۶۰۰ فوت ارتفاع دارند.

بلندترین آسانسور شیشه ای جهان در مکانی زیبا/ تصویر

 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته