لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

این قسمت از کارت شارژ سرطان زا است

این قسمت از کارت شارژ سرطان زا است
به گزارش نازوب، طبق آخرین یافته یک موسسه پزشکی در آمریکا نوع سرطان جدید پوستی کشف شده است که عامل محرک و ایجاد کننده آن توسط اکسید نیترو سیلور ایجاد می شود.

هنگامی که کارت های شارژ تلفن همراه، و یا کارتهای اینترنت و تلفن را خریداری میکنید، قسمتی را که باید با ناخن بخراشید محتوی این ماده بوده که سرطان زا اعلام شده است لذا توصیه شده است که خراشیدن این بخش از کارت ها را با پوست انگشتان یا ناخن انجام ندهید. 

 


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a
عجیب و خاص ترین تصاویر دیدنی دنیا
عجیب و خاص ترین تصاویر دیدنی دنیا
مشاهده بیشتر