چرا پوست لب با پوست دیگر نقاط بدن متفاوت است

چرا پوست لب با پوست دیگر نقاط بدن متفاوت است
چرا پوست لب با پوست دیگر نقاط بدن منفاوت است!!………..
1-پوست سطح لب از  امتداد غشاء مخاطی درون دهان تشكیل یافته است.
2- پوست لب فاقد لایه محافظ نگهدارنده رطوبت میباشد.
3-پوست لب فاقد غدد چربی ( كه در حفظ  رطوبت پوست موثر هستند) میباشد.
*بنابراین پوست لب به مراتب بیشتر در معرض آسیبهای ناشی از شرایط جوی همچون سرما، باد و نور خورشید قرار دارد.
* برای محافظت از لبها همواره از چپ استیكها و مرطوب كننده های حاوی مواد ضد آفتاب استفاده كنید.
 
 

a
مطالب داغ چند روز گذشته