a

خواستگاری مرد 70 ساله ازاین دختر شایسته 20 ساله

خواستگاری مرد 70 ساله ازاین دختر شایسته 20 ساله
 
شیلا سبت، بازیگر و دختر شایسته مشهور بحرینی در سخنانی فاش کرد، یک بازرگان سعودی در قبال ازدواج با او هفت میلیون ریال سعودی پرداخت خواهد کرد! به گزارش نازوب، این بازیگر بحرینی افزود: این بازرگان هفتاد ساله است در حالیکه خود او بیست سال سن دار!!
 
 
خواستگاری مرد 70 ساله ازاین دختر شایسته 20 ساله
 
 

سبت، در پایان سخنان خود گفت: در حال حاضر از این بازرگان سعودی مهلت گرفته ایم تا خود و خانواده ام در مورد این موضوع فکر کنیم و جواب نهایی را به او بدهیم.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان