لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

وقتی خانم مهندس با کفش پاشه بلند سر پروژه میره…

وقتی خانم مهندس با کفش پاشه بلند سر پروژه میره…
وقتی این خانوم پس از سالها تلاش و درس خوندن میشه مهندس ناظر یه پروژه ساختمونی، و بعد بخواد با دبدبه و کبکبه و آرایش و کفش پاشنه دار بره نظارت کنه، همین میشه دیگه …

 

وقتی خانم مهندس با کفش پاشه بلند سر پروژه میره...


بیوگرافی هنرمندان