لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

عاقبت این دختر با پرتاب کفش به مامور امر به معروف

مجموعه : اخبار
عاقبت این دختر با پرتاب کفش به مامور امر به معروف
اتومبیل هیئت امر به معروف و نهی از منکر در شهر مکه برخورد بسیار جزئی با اتومبیلی داشت که یک پسر و دختر جوان در آن بودند.
 
افراد حاضر در این اتومبیل گشتی هیئت بلافاصله به آنها مشکوک شدند و یکی از آنها با زدن سیلی از پسر اوراق شناسائی خواست و او نیز با او درگیر شد؛در این حین دختر از ماشین پیاده شده با لنگه کفش خود مامور را هدف قرار میدهد.
 
از قضا این پسر و دختر خواهر و برادر از آب درآمدند اما بازهم دادگاه برادر را به 49 روز و خواهر را به 2 روز زندان محکوم کرد که البته حکم این دختر پیش از استیناف 30 ضربه شلاق نیز داشت اما دادگاه استیناف آنرا لغو کرد.

بیوگرافی هنرمندان