لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

تعجب همه از لباس عجیب خواننده و بازیگر زن مشهور

تعجب همه از لباس عجیب خواننده و بازیگر زن مشهور
بیانسه در کنسرت جدیدش در صربستان، توجه همه را پیش از اجرایش، به لباس سنگی اش معطوف کرد. بیانسه خواننده و بازیگر مشهور امریکایی، سری کنسرتهای دور دنیای خود با نام "خانم کارتر" را در صربستان آغاز کرد.

بیانسه که  اولین کنسرتش را در بلگراد پایتخت صربستان اجرا کرد، با لباسی که بر تن کرده بود، بسیار جلب توجه کرد.

به گزارش نازوب، این خواننده 31 ساله با لباسی که با سنگهای براق پوشیده شده بود، همه دقتها را بیش از اجرایش به لباسش متمرکز کرد. گفتنی است بسیاری از ستاره های غربی دست به چنین رفتارهای نامتعارفی که حاکی از نامتعادل بودن شخصیت آنهاست می زنند.

پیش از این هم لیدی گاگا که به پوشیدن تن پوش های عجیب و غریب شهره است با لباسی از جنس گوشت ظاهر شده بود.


بیوگرافی هنرمندان