لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

اس ام اس های عاشقانه/ love

اس ام اس های عاشقانه/ love
جان فدای او که یادم می کند

یاد او هر روزه شادم می کند

مهربانی های او شیرین شکر

با مرامش کیش و ماتم می کند . . .


***  love ***

 
به گمانم یادت پنجره احساسم را میکوبد،

چرا که در دلم هوای دلتنگی بپاست


***  love ***

صبورانه در انتظارم بمان

هر چیز در زمان خودش رخ می دهد

باغبان حتی اگر باغش را غرق آب کند،

درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند . . .


***  love ***

بودن یا نبودنت مهم نیست

آنقدر دوستت دارم که به حضورت نیازی نیست

همانند خدا که هست

اما نیست


***  love ***

تا دلت بخواهد بغض دارم

تا حدی که به بغض هایم خمس تعلق میگیرد . . .


***  love ***

ما دل فروشان دل به بازار محبت میبریم
هر چه داریم میفروشیم و محبت میخریم

 

***  love ***

دیشب دوباره آمدی به خواب من،
دیدار خوب تو،
تا کوچه های کودکیم برد پا به پا،
شاد و شکفته اما،
فارغ ز هست و نیست،
یک لحظه دست تو از دست من رها شد و خواب از سرم پرید


بیوگرافی هنرمندان