انتخاب جذاب و شایسته ترین دختر کرواسی 2013

انتخاب جذاب و شایسته ترین دختر کرواسی 2013
نازوب، خانم ملیتا با 18 سال سن و 178 سانتی متر قد به عنوان زیباترین دختر و دوشیزه جهانی کشور کرواسی در سال 2013 انتخاب شد.
 
 
 
 

a
مطالب داغ چند روز گذشته