عکس های دیدنی مردی با دندانهای عجیب و قدرتمند

عکس های دیدنی مردی با دندانهای عجیب و قدرتمند
نازوب، اندرس گاردین 69 ساله اهل پاناما که ملقب به نارگیل پوست کن شده است، با توانایی اش در پوست کندن 500 نارگیل در 6 ساعت، قصد دارد در گینس، کتاب رکوردهای دنیا نامش را ثبت کند. به گزارش نازوب او از سن 11 سالگی شروع به کسب این مهارت کرد و می گوید در زندگی اش تاکنون بیش از 100،000 نارگیل را با دندان هایش پوست کنده است.
 
مهارت این آقا در پوست کندن این میوه اخیرا در یک زمین بسکتبال در پاناما ثابت شد، چرا که او پوست سخت یک نارگیل را تنها در 8 ثانیه کند! گاردین به گروهی از هوادارانش گفت پوست کندن نارگیل آنطور که شما تصور می کنید آسان نسیت، بلکه نیازمند قدرت زیاد فک است و باید دندان قوی داشته باشید.
 
اگرچه مقامات گینس هنوز در پی بررسی ثبت رکورد گاردین هستند ولی او بسیار مصمم است که نامش در دنیا شناخته شود.ناگفته نماند مهارت های دندانی گاردین تنها منحصر به نارگیل نمی شود، او در روز دهم ماه می قدرت شگفت انگیز دندان خود را با کشیدن دو اتومبیل با دندانهایش در حدود 85 کیلومتری شمال شهر پاناما به جمعیت مبهوت نشان داد.
 
 

 عکس های دیدنی مردی با دندانهای عجیب و قدرتمند 

 
 
 
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته