عکس بسیار کمیاب و دیده نشده از غواصی فرح پهلوی

عکس بسیار کمیاب و دیده نشده از غواصی فرح پهلوی
 
نازوب، کنار هزاران تفریح رنگارنگ خانواده پهلوی، غواصی نیز یکی از تفریحات همسر شاه بوده است!
 

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته