تاریخچه فال و طالع بینی

تاریخچه فال و طالع بینی
بشر از زمانی که خود را شناخت و به این نکته مهم پی برد که دارای نیروئی فارق العاده بنام فکر است . و به کمک آن می تواند بر بسیاری از محضلات و مشکلات زندگی خود فائق شود در این اندیشه نیز افتاد که هر طور که می تواند در بهبود اوضاع شخصی و خانوادگی خود بکوشد و در این تصمیم زمانی واضح کرد مصمم تر شد که به تدریج دریافت در زندگی مسایلی هم وجود دارد و پیش می آید که نه قدرت بدنی قادر به حل آن است و نه نیروی عقلانی و کلوی و حتی راه های خلاف و موذیانه نیز نمی توانند که بر آن مشکلات پیروز شوند.
 
قرن ها بشر متحدن اولیه بااین مشکلات به طرق مختلف دست و پنجه نرم کرد و در هر مورد نیز شکست خورد تا به تدریج این فکر برای او پیش آمد که علاوه بر نیروهای طبیعی و شناخته شده نیروهای دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشند که او قادر به شناختن آنها و پیدا کردن راه حلی برای مقابله با آنها نیست و ترس از این نیروها از همان زمان در مخیلة بشر پیدا شد بشر با دشمن مرئی و موجود هر طور که بود مقابله می کرد ولی با دشمنی که نا مرئی و نا معلوم است چگونه می توانست روبرو شود و بجنگد ؟

بشر متمدن آن روزگار که به حکم اجبار هنوز به درجة رشد فکری امروز نرسیده بود وقتی می دید که با همه نوع بلاهای ارضی و سماوس که بر زندگی او و همنوعان او سبوط می کند و نازل می شود می تواند با همان وسایل اولیه ای که در اختیار داشت مبارزه کند ولی با آن چیزی که نمی داند چیست و به چشم و گوش و هوش او نیز نمی آید نمی دانست چه کند . قرن های دیگر بر تمدن بشری گذشت بشر در زمینه های مختلف به نیروی همان عادل ممیزة او از دیگر جانوران یعنی فکر و هوش پیروز بهائی یافت . یکا یک مجهولات بر او علوم شدند . و به خاطر

همین کشفیات بود که در جوامع آن روز این فکر پیدا شد که عوامل ناشناخته ای هم که مانع تحقیق خواسته ها و آرزوهای بشری می شوند در شمار همان مجهولات هستند و آنها معلوم شده اند این مجهول نیز باید معلوم شود . وقتی که بزرگترین دانشمندان زمان نیز در راه کشف این مجهول که هنوز اسمی هم نداشت درمانده و ناتوان شدند گروهی موقع شناس و فرصت طلب نیز پیدا شدند که تصمیم گرفتند با توجه به ازیاد روز افزون کسانی که در زندگی روزمره دچار مسایلی می شوند که دو محیطة خود آن مسایل را معلول فعالیتهای همان موجود یا نیرو یا عامل نا
موجود فرض می کردند درصدد بهره برداری از نیازمندان بر آیند و فال و پیش گویی به این ترتیب به وجود آمد . ما افراد بشر از مورچه و زنبور کمتر نیستیم شما ببینید که یک مورچه برای رسیدن به مقصودی که دارد چند راه را آزمایش می کند تا بالاخره موفق شود و موفق هم می شود توسل به فال و فال بین هم یکی از همان راه ها ( بعدی ) است که بشر امتحان می کند شاید او را به مقصود برساند .

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته