شیطنت الناز شاکردوست در فیلم جدیدش (عکس)

شیطنت الناز شاکردوست در فیلم جدیدش (عکس)
هییییس بچه ها آقاى کارگردان پاى مانیتور خوابش برده! هدفون تو گوشش نمیشنوه بیاین دورش عکس مدرک جرم بگیریم ١..٢..٣ أأأى واى من پرید از خواب حالا این شد یه عکس خوب!!!

 

 

شیطنت الناز شاکردوست در فیلم جدیدش (عکس)
 
در عکس اول کارگردان خوابیده است!
در عکس دوم آقای کارگردان از خواب بیدار می شود!!

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته