ماه رمضان نازوب

ماه رمضان نازوب

تعریف بسیار جالب شکست از دید ادیسون!

تعریف بسیار جالب شکست از دید ادیسون!
نازوب، روزی خبرنگار جوانی از ادیسون پرسید: آقای ادیسون شنیدم برای اختراع لامپ تلاش های زیادی کرده ای، اما موفق نشده ای، چرا پس از ۹۹۹ بار شکست همچنان به فعالیت خود ادامه می دهی؟

ادیسون با خونسردی جواب می دهد:«ببخشید آقا من ۹۹۹ بار شکست نخورده ام، بلکه ۹۹۹ روش یاد گرفته ام که لامپ چگونه ساخته نمی شود.»


مطالب داغ چند روز گذشته