تصاویری از احمقانه ترین پل جهان

تصاویری از احمقانه ترین پل جهان
نازوب، مشکلی که طراحان با آن مواجه بودند این بود که در هنگ کنگ از سمت راست رانندگی می کنند و در چین از سمت چپ. برای حل این مشکل در وسط پل یک حلقه ایجاد کرده اند که مسیرها را در ورود به کشور دوم تعویض می کند.!!

 

تصاویری از احمقانه ترین پل جهان

تصاویری از احمقانه ترین پل جهان


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته