لاغری با نازوب

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مهارت و ترفندهای زندگی وبسایت ناز وب

نتیجه اخلاقی ازدواج پسرها (طنز)

نتیجه اخلاقی ازدواج پسرها (طنز)

قبل از ازدواج: خوابیدن تا لنگ ظهر

بعد از ازدواج: بیدار شدن زودتر از خورشید

نتیجه اخلاقی : سحر خیز شدن

 

قبل از ازدواج: رفتن به سفر بی اجازه

بعد از ازدواج: رفتن به حیاط با اجازه

نتیجه اخلاقی : معتبر شدن

 

قبل از ازدواج: خوردن بهترین غذاها بی منت

بعد از ازدواج: خوردن غذا های سوخته با منت

نتیجه اخلاقی : تقویت معده

 

قبل از ازدواج: استراحت مطلق بی جر و بحث

بعد از ازدواج: كار كردن در شرایط سخت

نتیجه اخلاقی : ورزیده شدن

 

قبل از ازدواج: دید و بازدید از اماكن تفریحی

بعد از ازدواج: سر زدن به فامیل خانوم

نتیجه اخلاقی : صله رحم

 

قبل از ازدواج: آموزش گیتار و سنتور و غیره

بعد از ازدواج: آموزش بچه داری و شستن ظرف

نتیجه اخلاقی : همدردی با مردها

 

قبل از ازدواج: گرفتن پول تو جیبی از پاپا

بعد از ازدواج: دادن كل حقوق به خانوم

نتیجه اخلاقی : مستقل شدن

 

قبل از ازدواج: ایستادن در صف سینما و استخر

بعد از ازدواج: ایستادن در صف شیر و گوشت

نتیجه اخلاقی : آموزش ایستادگی

 

قبل از ازدواج: رفتن به سفرهای هفتگی

بعد از ازدواج: در حسرت رفتن به پارك سر كوچه

نتیجه اخلاقی : امنیت كامل.


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
عکس های عجیب مراسم عفو دو بوقلمون توسط دونالد ترامپ
عکس های عجیب مراسم عفو دو بوقلمون توسط دونالد ترامپ
مشاهده بیشتر