دنیای  بازیگران و چهره های ایرانی

دنیای دانستنی ها

هنوز هم زیباترین انسان دنیا هستی !! + عکس

هنوز هم زیباترین انسان دنیا هستی !! + عکس
دسته گل هایی که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند نیازمند حمایت من و شما هستند…
 

 
به شکرانه اینکه سالم هستیم و به رسم معرفت باید کاری کرد…
 

 
به حکم انسان بودن و نه ترحم …
 
 

مطالب داغ چند روز گذشته
دختران فراری مرد نما در شهرهای ایران ! عکس
دختران فراری مرد نما در شهرهای ایران ! عکس
مشاهده بیشتر