انتقام عجیب و لج درآر یک مرد از همکار زنش (عکس)

انتقام عجیب و لج درآر یک مرد از همکار زنش (عکس)

ماجاری لج درآر و عجیب انتقام یک مرد از همکار زنش

 

به گزارش نازوب، یک مرد چینی که در یک رستوران به جان همکارش که یک زن بود، افتاده بود و او را به شدت کتک زده بود بعد از محاکمه در دادگاه محکوم به پرداخت جریمه 10 هزار یوآن معادل 6 میلیون تومان به آن زن شد.

 

 

او که نمی توانست ببیند این پول به راحتی در اختیار آن زن قرار بگیرد و برایش بسیار تلخ و دردآور بود که این دیه را بپردازد، تصمیم گرفت که آن را به صورت پول خرد در اختیار آن زن قرار دهد تا او را عذاب دهد!

انتقام عجیب و لج درآر یک مرد از همکار زنش (عکس)

گفتنی است برای شمارش این پول بانک مجبور شد 18 نفر را به مدت 8 ساعت در اختیار بگیرد که بتوانند پول هارا بشمارند.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان