laghari

سبزترین آسمان خراش حیرت انگیز دنیا +(تصاویر)

سبزترین آسمان خراش حیرت انگیز دنیا +(تصاویر)
شكل ساختمان به گونه ایست كه تمامی باد های اطراف ساختمان را به سمت ورودی های توربین در وسط برج منتقل می نماید و از آن برق تولید میكند.
 
این آسمان خراش كه در شهر گوانجو چین واقع شده است سبز ترین برج ساخته شده توسط بشر است. در هنگام طراحی قرار بود كه این ساختمان تمام انرژی مورد نیازش راخودش تامین كند و انرژی مازاد را نیز به دولت چین بفروشد.

این ساختمان انرژیش را از توربین های بادی كه در میان آن جاسازی شده اند بدست می آورد. شكل ساختمان به گونه ایست كه تمامی باد های اطراف ساختمان را به سمت ورودی های توربین در وسط برج منتقل می نماید و از آن برق تولید میكند.

در حال حاضر این برج حیرت انگیز بیش از 60 درصد از میزان برق مورد نیازش را خودش تولید میكند. علاوه بر این از باد ورودی به توربین ها برای سیستم های تهویهاستفاده میگردد . ارتفاع این ساختمان 71 طبقه حدود 309 متر است.

 


بیوگرافی هنرمندان