falhafezz
falhafezz
laghari

قصه کودکانه سگ ولگرد گرسنه

قصه کودکانه سگ ولگرد گرسنه

خواندن قصه های کوتاه و آموزنده نقش بسزایی در شکل گیری شخصیت فرزند دلبند شما دارد. علاوه بر این باعث تقویت هوش و تمرکز کودک و خوب گوش دادن از مزیت های عالی قصه های کودکانه می باشد. کودکان خود را از قصه های زیبا و آموزنده محروم نکنید.

 

 

روزی از روزها، یک سگ ولگرد به دنبال غذا می گشت که به یک مغازه قصابی رسید. او یک تکه استخوان پیدا کرد که مقداری گوشت به اون چسبیده بودپس استخوان را برداشت و پا ه فرار گذاشت تا جای امنی پیدا کند و از غذایی که پیدا کرده بودریال لذت ببردسگ قصه ما، شروع کرد به جویدن استخوان و چون استخوان خیلی بزرگ بود، حسابی تشنه شد.

 

 

پس کنار رودخانه ای رفت تا تشنگی اش را برطرف کند. او همچنان استخوان را با خودش می برد و نگران بو که مبادا سگ دیگه ای استخوانش را بدزددوقتی سگ به بالای پل رسید، به دور و برش نگاهی کرد تا ببیند که آیا می تواند استخوان را لحظه ای به زمین بگذارد و برود آب بخورد؟

 

 

که به طور اتفاقی عکس خودش رو از بالای پل توی آب دید.  اون نتوانست بفهمد که اون عکس، سایه خودش است و فکر کرد که سگ دیگه ای با یک استخوان اونجاست و برای اینکه حریص بود، دلش می خواست که اون استخوان هم مال خودش باشه. برای همین شروع کرد با پارس کردن با این امید که اون سگ، بترسه و فرار کنه ولی از بخت بد، استخوانی که توی دهانش بود، افتاد توی آب رودخانه

منبع: uzbek.irib.ir

 

قصه کودکانه سگ ولگرد گرسنه


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان