دحوالارض با عکس های ویژه این روز

دحوالارض با عکس های ویژه این روز

دحوالارض با عکس های ویژه این روز

 

از امیرالمومنین (علیه السلام ) روایت شده است که فرمودند: « اولین رحمتی که از آسمان به زمین نازل شد در بیست وپنج ذی القعده بود. کسی که در این روز روزه بگیرد و شبش را به عبادت بایستد، عبادت صد سال را که روزش را روزه و شبش را عبادت کرده است خواهد داشت.»

 

بیست و پنجم ماه ذی القعده روز دحوالارض است. دحوالارض را چنین معرفی می‌کنند: “روزی که زمین از زیر کعبه کشیده و گسترانیده شد.”

 

دحوالارض با عکس های ویژه این روزدحوالارض با عکس های ویژه این روز

پوستر روز دحوالارض

 

دحوالارض با عکس های ویژه این روزدحوالارض با عکس های ویژه این روز

کارت پستال دحوالارض

 

دحوالارض با عکس های ویژه این روزدحوالارض با عکس های ویژه این روز

والپیپر ویژه دحوالارض


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان