دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر بچه اهوازی که به سرطان مبتلا هست آرزو داشت همانند یک پرنسس و سیندرلا لباس بپوشد و در خیابان قدم بزند و مردم او را همراهی کنند.

 

 

به گزارش ناز وب، خانواده این دختر و تمامی کادر بیمارستان و دیگر اقشار مردم خواسته این دختر بیچاره را بر آورده کردند و برای ساعاتی این دختر سرطانی سیندرلا شد و در خیابان های اهواز با استقبال شاد مردم قدم زد.

 

 

با آرزوی سلامتی و شفای همه بیماران به ویژه کودکان.

 

  آرزوی یکی دیگر از کودکان سرطانی بیمارستان شفای اهواز به حقیقت پیوست. این تصاویر را در این بخش از سایت نازوب می بینید.

 

 

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر سرطانی به آرزویش رسید و سیندرلا شد

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)

دختر زیبای اهوازی سیندرلا شد (تصاویر)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان