falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

زمان واریز یارانه شهریور 95

مجموعه : اخبار اقتصادی
زمان واریز یارانه شهریور 95

زمان واریز یارانه شهریور 95

 

هر ماه یارانه نقدی در روز متفاوت با ماه قبل واریز می شود! به همین علت زمان واریز یارانه اعلام می شود.

به گزارش ناز وب، “شصت و هفتمین” مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور ماه 1395 به ازاء هر نفر 455.000 ریال ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 1395/06/26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

 

 یارانه نقدی شهریور 95 صبح روز شنبه 27 شهریور 95 قابل برداشت است.

 

در 5 ماهه ابتدایی سال 95 در تاریخ 26 هر ماه یارانه واریز گردیده و زمان پرداخت یارانه این ماه نیز 26 شهریور اعلام شده است.یارانه نقدی شهریور 95 صبح روز شنبه 27 شهریور 95 قابل برداشت است.


بیوگرافی هنرمندان