falhafezz
falhafezz
laghari

زنان خیانت کار ایران

مجموعه : عشق و ازدواج
زنان خیانت کار ایران

 زنان خیانت کار ایران 

 

افزایش آمار زنان خیانت کار نسبت به مردان !!!

خیانت مبنای جرم بودن این عمل در حقیقت پیمان‌شکنی، بی‌وفایی، و زیر پا گذاشتن حقی است که یک فرد یا کشور و دولت به عهده دارد. در واقع تعریف دیگری از خیانت عبارت است از سوء استفاده از اعتماد شخص یا یک گروه و انجام عملی که آن ها را از لحاظ مادی یا معنوی متضرر سازد.

 

 

دلیل خیانت زنان و افزایش آن را در ادامه همین بخش حتما مطالعه کنید.

دکتر مجتبی پدریان، آسیب شناس اجتماعی در ارتباط با دلایل خیانت برخی از زنان و جسورتر شدن آنان در امر خیانت می گوید: خیانت به همسر در سال های اخیر شدت یافته است؛ در واقع این پدیده در سال های اخیر خود را بیش از گذشته نشان داده است. امروز با افرادی رو به رو هستیم که ابایی از آشکار شدن خیانت خود به همسرشان ندارند و در برخی از موارد چنین تصور می کنند که اگر با شخص دیگری جز همسرشان رابطه نداشته باشند به خود خیانت کرده اند! متاسفانه این پدیده سن و طبقه اجتماعی خاصی نمی‌شناسد و در میان تمامی اقشار جامعه، ممکن است دیده شود؛ به طوری که گاه با اشخاص میانسال و حتی سالخورده ای هم برخورد کرده ایم که به همسر خود خیانت کرده اند!
 

 

زنان خیانت کار ایران

 
فضای مجازی و در هم ریختن طرحواره‌ها
این آسیب شناس اجتماعی، دلایل مختلفی را برای پررنگ تر شدن این پدیده عنوان کرد و گفت: گسترش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی فضایی را برای افراد به وجود آورده است که اگر افراد به نحوه استفاده از آن آگاهی نداشته باشند، ممکن است گرفتار پیامدهای منفی استفاده نادرست از چنین فضاهایی شوند. فضای مجازی خصوصا برای زنان، آزادی و امکانات اجتماعی بیشتری را فراهم آورده است.

 

در چنین فضایی است که مرد ایده آل زن، طور دیگری تعریف می شود؛ به طوری که دیگر هیچ سنخیتی با شوهر او ندارد. در واقع فضای مجازی طرحواره های ذهنی و جنسیتی را در هم ریخته است و طرحواره های ایده آل را از یک مرد به شکلی دیگر در ذهن زنان جای داده است. مردی که در فضای مجازی به یک زن عشق می ورزد و با کلمات عاطفی به ارضای روانی آن زن می‌پردازد، می تواند فضای احساسی یک زن را تحریک کند و به عنوان مرد ایده آل در ذهن زن جای بگیرد. در واقع این فضای مجازی است که جایگزینی طرحواره های ذهنی و عاطفی را برای یک زن تسریع کرده است.

 

زنان خیانت کار ایران

پدریان در ادامه با اشاره به حضور اجتماعی پررنگ زنان در فضای اجتماعی و اقتصادی جامعه افزود: زنان امروزه وارد سپهر عمومی جامعه شده اند و با گروه ها و افراد مختلفی به صورت روزانه برخورد دارند. این برخوردها نیز عامل دیگر تغییر طرحواره های ذهنی و عاطفی در زنان محسوب می شود که عدم آگاهی مردان از این امر و درجا زدن در رفتارهای مردمدارانه و سنتی و عدم توجه به نیازهای عاطفی همسر، خود باعث می شود زمینه برای خیانت زنان فراهم شود؛ چرا که زنان رفتارهای جذاب مردانه را در بیرون از کانون خانواده در مردی غیر از همسر خود می یابند.
 
 

 

فقدان جامعه پذیری جنسی
وی عدم توجه مردان به نیازهای جنسی زنان را عامل دیگری برای گسترش خیانت در میان زنان عنوان کرد و گفت: متاسفانه جامعه پذیری روابط جنسی زناشویی در جامعه ما وجود ندارد و فضای آموزشی برای این امر تعریف نشده است. در خلأ جامعه پذیری سکس افراد تعریف درستی از حد و مرز روابط خود ندارند. این افراد نه می توانند به درستی به ارضای نیازهای جنسی خود با همسرشان بپردازند و نه قادرند به مرزبندی اخلاقی در روابطشان با جنس مخالف در محیط بیرون از خانه بپردازند.

 

این افراد هنوز به درستی یاد نگرفته‌اند که هرگونه ارتباط کاری، اجتماعی و … با افرادی از جنس مخالف لزوما نباید رنگ و بوی جنسی و عاطفی به خود بگیرد. عدم برآورده شدن نیازهای جنسی یک زن، تحت تاثیر نگرش مردسالارانه و نگرش ابزاری به زن سبب گسترش زمینه های خیانت می شود.
 
 

زنان خیانت کار ایران

 

خیانت در برابر خیانت
این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به تاثیرگذاری شبکه های GEM و سایر شبکه‌های ماهواره ای، این شبکه ها و سریال‌ها و فیلم های مربوط به آن را عاملی برای نهادینه شدن خیانت به عنوان امری طبیعی در میان زن و مرد ارزیابی کرد و افزود: گاهی یک زن با انگیزه انتقام گیری از شوهر خود به امر خیانت گرایش پیدا می کند.

 

در واقع زن در این مورد به مقابله به مثل در برابر شوهر خیانتکار خود می پردازد و می خواهد پاسخ خیانت را با خیانت بدهد! گفتمان موجود در بین زنان که در روابط بین فردی آنان وجود دارد هم در شیوع این پدیده بی‌تاثیر نیست. اینکه زنان در جمع زنانه خود در ارتباط با روابط عاطفی خود با جنس مخالف صحبت می کنند، به نظر می رسد این موضوع در قبح زدایی از پدیده خیانت و تبلیغ و رواج آن بسیار تاثیرگذار است.

 

امروز ما با برخی از زنان رو به رو هستیم که تصور می کنند نداشتن دوستی از جنس مخالف، نوعی بی عرضگی تلقی می شود! بنابراین برای اثبات ارزشمند بودن و مورد توجه بودن خود در میان دوستانشان به چنین ارتباط‌هایی روی می آورند. پدریان عدم مدیریت صحیح در اوقات فراغت را عامل مهم دیگری خواند که می تواند منجر به زمینه سازی برای خیانت شود و در ادامه افزود: سبک زندگی آپارتمانی هم در بروز این گونه خیانت ها بی‌تاثیر نبوده است.

 

از سوی دیگر گسسته شدن و بریده شدن فرد از شبکه ارتباطات فامیلی نیز عامل دیگری است که می تواند سبب شود فرد برای جبران این خلأ عاطفی به ارتباطات دیگری که در آن تعهد و اخلاقیات لازم وجود ندارد، روی بیاورد.

 

زنان خیانت کار ایران

 
 
الفبای وفاداری به همسر
وی در پاسخ به این سوال که الفبای وفاداری به همسر و روش وفاداری به همسر چگونه است، به نسل فردا می گوید: احساس تعلق نسبت به نظام خانواده، اولین گام در وفاداری فرد به همسرش است. این احساس تعلق مسبب ایجاد خودکنترلی در روابط است. این حس به من می گوید که دیگری متعلق به دیگری است و من متعلق به همسرم هستم! الفبای دیگر وفاداری احساس مسئولیت نسبت به دیگری است.

 

این احساس سبب می شود فرد صرفا به لذت‌گرایی فردی خود نیندیشد و لذت جمعی و وفاداری به خانواده و همسر را بر فردیت گرایی خود ترجیح دهد؛ چرا که برای این فرد لذت گرایی در خانواده تعریف می شود. دین باوری و خداباوری عامل کنترل کننده دیگر است که مغفول مانده است. خداباوری می تواند برای هر فرد چارچوب های ارزشی و اخلاقی ایجاد کند که خود پیشگیری کننده از بسیاری از روابط نادرست و غیراخلاقی است. از سوی دیگر باید روی آموزش مبحث جامعه‌پذیری سکس در روابط زناشویی بیشتر سرمایه گذاری کرد.

 

هنوز بسیاری از افراد نمی دانند که چگونه نیازهای جنسی همسر خود را برآورده سازند! اینگونه آموزش‌ها بسیار پیشگیری کننده از خیانت است که مغفول مانده است، زیرا هنوز در جامعه ایرانی صحبت از مباحث جنسی تابو محسوب می شود. باید به زن و مرد آموزش دهیم که همسر تو شریک جنسی تو است و نه ابزار جنسی تو! تفاوت این دو در این است که وقتی به زن با عنوان ابزار جنسی نگاه می‌شود، صرفا در این رابطه مرد به ارضای یک سویه نیاز جنسی خود می اندیشد؛ اما اگر زن را شریک جنسی خود بداند، سعی دارد او را به نقطه اوج لذت برساند و برای این کار تلاش کند. نگاه ابزارگرایانه به زن و عدم ارضای جنسی و عاطفی او از عوامل مهمی است که منجر به خیانت زن می شود که باید این مسئله را جدی گرفت.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان