ما را دراینستاگرام دنبال کنید

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

مرجع زیباترین عکس نوشته های رمانتیک و عاشقانه ، تصاویری با متن و جملکس های پر معنا که گاها درد و دلهای زیادی در خود نهفته است !

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

معذرت خواهی یعنی

اون رابطه بیشتر از غرروت

برات ارزش داره

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

چه قدر دوست داری زمان دیر بگذره

وقتی با آدمی حرف میزنی

که باهاش خیلی راحتی

که زبون تو رو میفهمه

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

 

آدم ها تا یک جایی تاب می آورند، تا یک جایی نفس دارند

آستانه ی صبر ادم ها را

دست کاری نکنید، به تحمل آدم ها ور نروید !

 

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

شادی وقیته که

درست اونجایی که باید کنارم باشی

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

ما تا همیشه مسئول آدم هایی هستیم که

به خودمون نزدیکشون کردیم

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

وقتی از ته دل حالبت کنار یکی خوبه

دیگه اصلا برات مهم نیست

بقیه خوشگلن یا زشت

یعنی واقعا کسی

به چشمت نمیاد

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

خواهر یعنی یه تکیه گاه امن

خواهر یعنی حس زندگی

خواهر یعنی سنگ صبور

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

برگریز و نای پاییزکی چشم به رات نشسته

از جلو پات سانتر میکنه برگ های زرد و خسته

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک هازیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها

زیباترین عکس نوشته ها ویژه رمانتیک ها


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان