falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

اولین تصویری که انسان 171 سال پیش از خورشید گرفت!

اولین تصویری که انسان 171 سال پیش از خورشید گرفت!

نخستین عکس دیدنی و گرفته شده از خورشید توسط انسان در حدود دو قرن پیش !!

نخستین تصویر خورشید در آوریل 1845 توسط هیپولیت فیزو و لئون فوکو، فیزیکدانان فرانسوی ثبت شد.

 

به گزارش ناز وب، این دانشمندان از یک داگروتایپ استفاده کردند که نخستین شکل از عکاسی بود. در این دستگاه از یک صفحه فلزی استفاده می‌شد که با مواد شیمیایی به منظور حساس ساختن آن به نور درمان شده بود و در برابر صحنه قرار داده می‌شد و در مرحله بعدی مواد شیمیایی مختلف به آن اعمال می‌شد تا نوردهی متوقف شود.

 

اولین تصوری که انسان 171 سال پیش از خورشید گرفت!

 

این تصویر به نمایش خورشید با لبه‌های نسبتا واضح پرداخته و چند لکه خورشیدی نیز روی آن دیده می شود. این لکه‌ها نسبتا بزرگ و به وسعت سیاره مشتری هستند.

 

 اولین تصوری که انسان 171 سال پیش از خورشید گرفت!


بیوگرافی هنرمندان