اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

مرجع زیباترین اس ام اس و پیامک های عاشقانه بی کسی و تنهاااایی

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

نه اینکه زانوزده باشم
نه…!
فقط بی کسی کمی سنگین است
دوستی ها کمرنگ… بی کسی ها پیداست… راست گفتی سهراب !
آدم اینجا تنهاست

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی
فریادها مرده اند،سکوت جاریست، تنهایی حاکم سرزمین بی کسی است،

می گویند خدا تنهاست ما که خدا نیستیم پس چرا از همه تنهاتریم

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی
جسدم را در دوردست ها خاک کنید….مبادا!!! مرده ایی بی کسی ام را به رخم بکشد..

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی
در برهوت بی کسی ، تنها تو همزاد منی
ای نازتر از خواب شبم ، آیا تو هم یاد منی ؟

اس ام اس عاشقانه بی کسی

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی
کاش میشد بی کسی را چاره کرد / دفتر دلواپسی را پاره کرد
یک سحر زلف تورا در خواب خوش / با نوازش های باران شانه کرد
در پس دیوار این شهر عجیب / در کنارت عاشقانه خانه کرد
کاش میشد دست در دست تو داد / دیده با اهل جهان بیگانه کرد.

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی
اغوش کسی را میخواهم…
که بوی بی کسی بدهد. . .
نه بوی هر کسی

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی
تموم شدم…
چه سخت است تشییع عشق روی شانه های فراموشی، وقتی میدانی پنج شنبه ای
نیست تا رهگذری بر بی کسی فاتحه بخواند!

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی
هیچکس سنگ صبور دردهای من نبود
از ازل در بخت شومم بی کسی معنا شده

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی
برو ای خوب من ، هم بغض دریا شو ، خداحافظ !
برو با بی کسی هایت هم آوا شو ، خداحافظ !
تو را با من نمی خواهم که ” ما ” معنا کنم دیگر …
برو با یک ” من ” دیگر ” ما ” شو ، خداحافظ !!!!

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی
من بارها شماره ات را میگیرم و کسی در گوشم مدام زمزمه میکند :
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است !
و من برایش از تو ، از دلتنگی ها ، از اشکهای بیصدا و از بی کسی هایم میگویم …
اما او سر حرفش میماند ؛ لعنت به بخت سیاهم !

 


اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

 

نوازش از من می خواهی و من

پرم از جای خالی

همه نوازش های نشده . . .

نگاه از من می خواهی

از دو چشمم

و من

سراپا نگاهم و

اینهمه مردمک انتظار را در من

نمی یابی . . . .

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

آخ که درد دارم درد

من از تو غریبترم

من میان این همه از توی تنها هم تنهاترم

آخ … کمتر لگد بزن تنهایی !

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

نزدیکی در فاصــــــــــــله نیست

در اندیشــــــــــــه است

و تو اکنــــــــــــون

مهمان اندیشه های منــــــــــــی…

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

آسمان هم که توباشی،

بغلت خواهم کرد

فکر گستردگی واژه نباش ،

همه در گوشه تنهایی من جادارند . . .

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

سکوت که می کنی

وزن جهان را تنها به دوش می کشم!

و کم که می آورم

زمین آنقدر کند می چرخد

که تو توی تقویم می ماسی

و من

آونگ می مانم

بین حقیقتِ تو

و افسانه ای که از تو در سرم دارم!

سکوت که می کنی

شب پشتِ پلک های سکوت

حتم می کند که تو هم تنهایی!

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

درست مثل یک جزیره

از همه طرف به تنهایی محدودم

و چشم به راه یک کاشف!

اس ام اس های عاشقانه بی کسی و تنهایی

من هر روز و هر لحظه نگرانت می‌شوم که چه می‌کنی ؟

پنجره‌ی اتاقم را باز می‌کنم و فریاد می‌زنم:

تنهایی‌ات برای من …

غصه‌هایت برای من …

همه بغض‌ها و اشک‌هایت برای من …

بخند برایم بخند …

آنقدر بلند

تا من هم بشنوم صدای خنده‌هایت را …

صدای همیشه خوب بودنت را

دلم برایت تنگ شده

دوستت دارم…


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان