ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

مرجع زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص و زیبا سری اول

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

من از تمام صبح هایم
فقط همانی را به یاد دارم
که تو در آغوش من
لبخند می زدی
وگرنه باقی طلوع ها
همگی شب اند بی تو

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

وقتی در عین نا امیدی
امید کسی میشوی

یعنی تو هنوز بنده منتخب خدایی
پس به خاص بودنت ببال

و بشکرانه الطاف پروردگارت
به دنیا لبخند بزن

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

محبت …
پیوند محکمی ست
که فاصله نمی‌شناسد

هر کجا که باشی
در خاطره ها میدرخشی

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

شبها که میگیرد دلم، یاد تو را تن میکنم

تنها به یاد بودنت، احساس بودن میکنم

خود را بغل میگیرمو، از بین این دیوارها

تنها به شوق یاد تو، سودای رفتن میکنم

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

در این عمری که میدانی
فقط چندی تو مهمانی !

به جان ودل
توعاشق باش

رفیقان را
مراقب باش

مراقب باش تو به آنی
دل موری نرنجانی

که در آخر تو میمانی و
مشتی خاک که از آنی

 

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

دانه های آبان را سر انداختم
سی دانه …

یک عشق از زیر،یک خوشی از رو
تا گره بخورند درهم
شالی شود برروی دوشت

تااز سردی روزگار نرنجی!

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

من ادعا نميکنم
که هميشه به ياد کسانی
هستم که دوستشان دارم
اما ادعا می‌کنـم حتی
در لحظاتی که يادشان نيستم
با تمام وجود دوستشان دارم !!

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

خانه ای بسازید لبریز از آرامش
دیوارهایش را با عشق
پیرامونش را با آب زلال مهر وصلح
لبی خندان
دلےآرام قلبےنورانی
زندگےشاد
برای همه آرزومندم

 

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

?زمین خوردن
                مهم نیست…⚖
?مراقب باش
       کسی را زمین نزنی…⚖
?با کلامی تلخ
        یا قضاوتی نابجا….⚖

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

قشنگ ترین حس
زمانیست که یه اتفاق
خوب برات میفته
و تو مطمئنی که اون
اتفاق خوب
یه پاداش از طرف خدا
بوده برای تو
زندگیتون پر باشه از این
اتفاقای خوب و هدیه های آسمونی

 

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

سلام که تکرار شود،
“آرامش”، قطره قطره ی
کدورت های جان راشستشو میدهد!
سـلام
بهانه ی شروع ارتباط و
نمایش احساس است…

گرمترین سلامها نثارتان باد.

 

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

مهربان باش
وبه هرکس میرسے
لبخندبزن
تو نمیدانی به آدمهاچه میگذرد
شاید لبخندت برایشان
مانند گنجی ارزشمند باشد
و آنها بسیار به آن محتاج باشند..

زیباترین عکس های عاشقانه با متن های خاص تلگرام

ﮐﻼﻍ ﻭﻃﻮﻃﯽ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯﺷﺖ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻃﻮﻃﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩ
ﻭ ﺯﯾﺒﺎﺷﺪ
 ﺍﻣﺎﮐﻼﻍ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻣﺮﻭﺯﻃﻮﻃﯽ
ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻼﻍ ﺁﺯﺍﺩ..
ﭘﺸﺖ ﻫﺮﺣﺎﺩﺛﻪ،
ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ما ندانیم
?به خــ❣ــدا اعتماد کن


a