مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

مرجع زیباترین مینی شعرهای تصویری و خواندنی

شعر، نشانه یک زندگی عالی و بشری است. مردم با خیال زندگی می کنند و بهترین چیزی که خیال را تحت تاثیر قرار می دهد شعر است.

شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است.

شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می شود.

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

من از این درد خسته شدم

از جنگیدن با حس خودم، من با این رویا چه کنم

خسته شدم از دست خودم!

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

من اختیار نکردم پس از تو یار دیگر

به غیر گریه که آنهم به اختیارم نیست

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

آنچه زیر پایت له کرده ی نامش دل است

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

هر چه آمد به سرم از تپش نام تو بود

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

نیامدی و تَرَک خورد سینه من و … آه

چقدر یک شبه یاقوت سرخ ارزان شد

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

زاهد چو کسان و همچو رندان سرکش؟
یا سر به زمین گذار یا مِی سرکش
تا چند چو گرگ‌ و میش در پردهٔ شب؟
یا پرده بر آن کشان و یا زان برکش

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

نشود یاد تو بیرون به سرم هست هنوز
گاه گاهی دل من واله و سرمست هنوز
داغ عشقی که بر این دل زده ای خاطره شد
گرچه فارغ زمنی، غیبت تو هست هنوز

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

دامن زن کفم می کِشِی و می روی امروز

دست من و دامان تو فردای قیامت

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

 

آتش بگیر تا که ببینی چه می کشم

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

مثل یک غنچه که از چیده شدن می ترسد

خیره بودم به تو و جرات لبخند نبود

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

 

گاهگاهی که دلم می گیرد با خودم می گویم:

آنکه جانم را سوخت یاد می آرد از این بنده هنوز!!!

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

 

سنگ باشیم ولی در تن کوهی مغرور

دست از دشمنی آینه ها برداریم

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

گالری عکس های جالب با شعرهای کوتاه و خواندنی

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

ای باد صبح! منزل جانان من کجاست

من مردم! از برای خدا، جان دل من کجاست؟

 

مینی شعرهای تصویری و بسیار خواندنی (14)

بزن چاک سینه ات را تا
دریای بلوری را ببینم
سینه ات اوج اقیانوس است.
چشمانت اطلس.
تنت منجمدشمالی ست.
رُخت دریای مدیترانه
قلبت ارام من کجا طاقت کنج عزلت ماندن را دارم.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان