آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)

آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)

در این بخش نیز با لذت خیاطی و آموزش دوخت ساده و بسیار شیک و با کلاس هند بند با روسری کوچک به هنرهای دستی خود بیفزایید.

 

وسایل مورد نیاز برای دوخت هد بند

روسری کوچک

سنگ های تزئینی در رنگ و طرح های زیبا

قیچی

نخ و سوزن (بهتر است نخ را نخ نامرئی و محکم انتخاب کنید)

 

 

آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)

آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)

آموزش تصویری دوخت هد بند بسیار شیک

آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)آموزش دوخت و تزئین زیبای هد بند (تصویری)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان