عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی سری بیست و ششم

 

 

زمان تصمیم می گیرد با چه کسی روبرو شوید

قلبتان تعیین می کند در زندگی چه کسی را می خواهید

و رفتارتان مشخص می کند چه کسی در زندگی تان خواهد ماند !

 

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

 

یک فکر مثبت کوچک در

صبح می تواند کل روزتان را تغییر دهد

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

وقتی روز بدی دارید همیشه یادتان

باشد کس دیگری روز بدتری داشته

شکر گزار داشته هایتان باشید

 

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

 

عکس نوشته های بسیار آموزنده و الهام بخش زندگی

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

بی سرو صدا سخت تلاش کنید

بگذارید موفقیت سر و صدا کند !!

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)

یادت نره عاشق شدن خیلی راحته

ولی نگهداری عشق نیاز به رسیدگی

مداوم دارد ! بععععله

عکس نوشته و جملات الهام بخش زندگی (26)برچسبها:

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان