تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+

مجموعه : اخبار حوادث
تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+

تصاویر تکان دهنده از آتش گرفتن ساختمان قدیمی پلاسکو در خیابان جمهوری و آوار شدن این ساختمان

نیروهای امدادی و آتش نشانان عزیزی که زیر آوار ماندند .

 

تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+

تصاویر آوار شدن پاسکو تهران

تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+

لحظاتی پس از آوار شدن پلاسکو#

تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+

نمایی از آتش گرفتن پلاسکو#

تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+

عمق فاجعه ریز پلاسکو

تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+

باز هم وحشتناک ترین خبر ایران#

تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+تصاویر آوار شدن پلاسکو تهران 18+

 

بیشتر بخوانید


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان