instagram

a

قرار ملاقات عاشقانه زوج 100 ساله برای ازدواج ! عکس

قرار ملاقات عاشقانه زوج 100 ساله برای ازدواج ! عکس

قرار ملاقات عاشقانه زوج 100 ساله برای ازدواج ! عکس

 

به گزارش نازوب، این دو در سرای سالمندان با یکدیگر آشنا شده اند و می گویند هیچوقت برای شروع زندگی جدید دیر نیست.

 

این دو جشن تولد و دیدارشان را در کنار کارکنان سرای سالمندان برگزار کردند.

 

قرار ملاقات عاشقانه زوج 100 ساله برای ازدواج ! عکس

«آرتور» و «فلورانس» همسران خود را چندین سال پیش از دست داده اند و اکنون آماده اند تا زندگی شیرینی را در کنار هم آغاز کنند.

 قرار ملاقات عاشقانه زوج 100 ساله برای ازدواج ! عکس

 

آرتور روزها برای فلورانس گل و شکلات می آورد و این دو ساعتها با یکدیگر گفتگو می کنند و تنهائیشان را باهم پر کرده اند.

 

قرار ملاقات عاشقانه زوج 100 ساله برای ازدواج ! عکس

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

بیوگرافی هنرمندان